Professional vanuit je hart Podcast - met Mascha Struijk
#116 Hoe stoppen we geweld in de jeugdzorg? - Marlene van Steensel (Be4You2)

#116 Hoe stoppen we geweld in de jeugdzorg? - Marlene van Steensel (Be4You2)

May 16, 2022

"Hoe stoppen we geweld in de jeugdzorg? "

Marlene van Steensel heeft een duidelijke visie op deze vraag: ken je geschiedenis en breng de kennis bij elkaar. Wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, ervaringskennis. Alleen op die manier kunnen we de bestaande structuren doorbroken worden om het écht beter te doen. 

Marlene combineert verschillende perspectieven  door haar werkervaring, onderwijservaring (lesgeven HBO) en ervaring als pleegkind. Zij is spreekt veel studenten, professionals én mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad. Marlene is (samen met anderen) oprichter van de stichting Be4You2 en organiseert lotgenotengroepen oa naar aanleiding van het rapport De Winter (2019), een onderzoek naar geweld in de jeugdzorg met schrikbarende conclusies. Terwijl de meeste professionals die er werken dat vanuit hun hart doen.

We praten over wat er aan de hand is in de jeugdzorg. De actualiteit met de verschillende documentaires vertellen een stukje van het verhaal, maar dit is eigenlijk al veel langer bekend.  Steeds staan ‘nieuwe’ ervaringsdeskundigen op die ongeveer hetzelfde verhaal vertellen, maar wat gebeurt er met hun input? Het blijkt moeilijk om het geweld te stoppen. Cliffhanger: Wat heeft jeugdzorg te maken met slavernij, Indonesië en racisme?

Het gaat om meer dan geweld: 60-70 % van de jongeren die opgroeiden in de jeugdzorg blijft zorgafhankelijk. In de jeugdzorg zijn zij onvoldoende voorbereid op het leven daarna, velen zijn heel alleen. En je verleden draag je je hele leven met je me. Lotgenotengroepen met mensen van verschillende leeftijden (20-40-60) blijken enorm van waarde te zijn. Veel herkenning en ook info over hoe je bijvoorbeeld dingen uit moet leggen aan mensen zónder jeugdzorgverleden.

Zie www.be4you2.nl voor meer info of contact opnemen met Stichting Be4you2.

#115 Cultuur verander je door 1000en microdialogen op een dag

#115 Cultuur verander je door 1000en microdialogen op een dag

May 9, 2022

"Cultuur verander je door 1000en microdialogen op een dag"

Mijn missie is om bij te dragen aan liefdevolle en gelijkwaardige (jeugd)zorg, ik geloof dat we daarvoor professionals nodig hebben die hun hart laten spreken. Dit kun je niet 'uitrollen', 'implementeren' of 'hervormen', dit kan alleen veranderen als mensen het zelf willen. Dat voel ik al heel lang zo, daarom maak ik de podcast, heb ik een boek geschreven en sta ik op veel verschillende podia. Zonder dat ik er een goede theorie voor heb geloof ik in de olievlek zoals we dat zo mooi noemen.

Onlangs las ik een bericht van Danielle Braun op LinkedIn dat voor mij het antwoord gaf waarom dat zo is. Zij schreef haar bericht op basis van deze quote:

"You don't change culture through emails and memos. You change it through relationships... one conversation at a time."

Dus: laten we elkaar (blijven) inspireren, vragen stellen, vertellen hoe we ergens over denken, voeden, eerlijk zijn en onze twijfels bespreken. Iedere dag weer, ieder gesprek weer. Want zo maken we de wereld mooier. Een beetje ;-) En als we met heel veel mensen zijn een klein beetje meer.

Als dit je aanspreekt, luister dan zeker de podcast tot het eind, daar vertel ik over iets wat je misschien wel heel leuk vindt!

 

#114 Zullen we weer gewoon gaan helpen? - José Rijnen (Coalitie Informele Steun aan Jeugdigen en Gezinnen in Tilburg)

#114 Zullen we weer gewoon gaan helpen? - José Rijnen (Coalitie Informele Steun aan Jeugdigen en Gezinnen in Tilburg)

May 2, 2022

"Zullen we weer gewoon gaan helpen?"

José Rijnen gunt alle gezinnen steun in hun eigen omgeving. Haar droom is dat we allemaal meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Zij wil dit in Tilburg realiseren en zet zich daar helemaal voor in. Ze is initiatiefnemer van de Coalitie Informele Steun aan Jeugdigen en Gezinnen in Tilburg. 

Jose heeft van alle kanten werkervaring in het jeugddomein, de afgelopen jaren was zij betrokken bij de transformatie van de jeugdzorg binnen gemeenten. We praten over dat het proces vastgelopen lijkt te zijn, het lukt (nog) niet om de geweldige mogelijkheden die de gemeenten hebben te benutten. Jose kon zich hier niet meer met enthousiasme voor inzetten en hervond haar elan toen ze zich als betrokken burger ging richten op informele steun in haar eigen stad Tilburg.

Als je eerlijk om je heen kijkt, zie je ook wat dit betreft een tweedeling in de samenleving. Gezinnen die hun leven op de rit hebben hebben vaak voldoende steun, terwijl gezinnen die het zwaar hebben vaak weinig steun hebben. Dat kan anders en dat móet anders. 

Jose vertelt over hoe zij stap voor stap zoekt naar de juiste samenwerkingspartners, hoe ze organisaties aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, gebruik maakt van haar grote netwerk in de stad, de politiek bereikt door in te spreken bij de gemeenteraad én nu het voordeel van een artikel in het Brabants Dagblad.

Heel inspirerend en motiverend! Zowel qua inhoud - waarom we met z'n allen veel meer gebruik moeten maken van informele steun - als qua proces. Dat laat opnieuw zien: verbeter de wereld, begin gewoon zelf :-)

Als je meer wilt weten over het hoe/ waarom/ de mogelijkheden van informele steun, zie https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/meer-kinderen-thuis-laten-opgroeien/informele-steun/

Lees het artikel uit het Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/brabant/na-de-kater-van-40-jaar-jeugdzorg-zullen-we-weer-gewoon-gaan-helpen~af786f31/

 

#113 Wat kun jij vanuit jouw rol en positie doen om de sector te verbeteren? - Henrieke van Diermen (Jeugdhulp Alles in het werk | FCB)

#113 Wat kun jij vanuit jouw rol en positie doen om de sector te verbeteren? - Henrieke van Diermen (Jeugdhulp Alles in het werk | FCB)

April 25, 2022

"Wat kun jij vanuit jouw rol en positie doen om de sector te verbeteren?"

Henrieke van Diermen is programmaleider van Jeugdhulp Alles in het werk. Dit programma richt zich op het verbeteren van de werkcontext in de jeugdhulp en wordt gedragen door werknemers, werkgevers en het ministerie van VWS.

De grote kracht is dat de professionals zélf dit programma vormgeven. Op zoek naar goede voorbeelden, werkzame factoren en vooral naar concrete toepassingen. Het is niet vanuit Den Haag uitgerold, maar krijgt vorm door de mensen die eraan meedoen. Voor de praktijk door de praktijk. Daarbij is gezorgd voor een eerlijke vergoeding, zodat de uren vervangen worden. 

Henrieke vertelt over de achtergrond, de verschillende projecten en hoe dat allemaal samenkomt in een overkoepelend thema: de emancipatie van de professional.

We praten over dat verandering altijd begint bij 1 individu die enthousiast is, zich ergens hard voor maakt, over uitspreekt, en dan op zoek gaat naar mensen met wie hij het samen aan kan pakken. Juist dat 'samen' geeft zoveel meerwaarde, door ook over afdelingsgrenzen en organisatiegrenzen heen te denken. We moeten de situatie samen verbeteren, dat lukt niemand alleen.

In de Inspiratieweek van 20-24 juni worden de opbrengsten en mooie voorbeelden gedeeld en nieuwe plannen gemaakt. Jij kunt daarbij zijn! Ook kun je meedoen en meedenken in een van de projecten. Kijk op www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl voor meer informatie. Je wordt met open armen ontvangen :-)

#112 Integrale hulp vraagt leiderschap met visie en lef! - Esther van der Meulen (Ipse de Bruggen)

#112 Integrale hulp vraagt leiderschap met visie en lef! - Esther van der Meulen (Ipse de Bruggen)

April 18, 2022

"Integrale hulp vraagt leiderschap met visie en lef!"

Esther van der Meulen is orthopedagoog/ GZ-psycholoog en nu al jaren manager/ directeur. Zij combineert leiderschap met inhoud en heeft een grote liefde en fascinatie voor integrale hulp. 

We praten over de ingewikkeldheid van samenwerken in de zorg, onderwijs en sociaal domein, en dat dat écht nodig is voor betere hulp. Omdat de problemen van gezinnen en kinderen domeinoverstijgend zijn. Op de korte termijn vraagt dit investering, op de lange termijn zal het minder kosten. 

Esther heeft een onderzoek gedaan naar hoe je integrale hulp tot een succes kunt maken, wat er nodig is om een integraal team te laten floreren. Goed leiderschap vanuit visie en met lef is een voorwaarde, maar er speelt meer. Het gaat bijvoorbeeld ook over organisatieculturen die bij elkaar komen, financiën (bijvoorbeeld verschillende tarieven) en professionals in een team die onder andere CAO's vallen.

Luister naar dit bevlogen gesprek over de realiteit die we allemaal kennen, waarbij je op een hoger abstractieniveau gaat zien waarom het zo ingewikkeld is. Met vooral ook een oproep naar leiderschap met visie en lef!

 

#111 Seksualiteit hoort bij een gezonde ontwikkeling - Marieke van der Sanden (Consulent seksuele gezondheid i.o. | therapeut | Rutgers)

#111 Seksualiteit hoort bij een gezonde ontwikkeling - Marieke van der Sanden (Consulent seksuele gezondheid i.o. | therapeut | Rutgers)

April 11, 2022

"Seksualiteit hoort bij een gezonde ontwikkeling"

Marieke van der Sanden heeft als missie dat er veel meer over seksualiteit gesproken wordt met jongeren. Seksualiteit  hoort bij de ontwikkeling van pubers, het is een van de ontwikkelingstaken.

We schieten daarin in de jeugdzorg echt tekort, zowel in het gesprek erover als in de ruimte die jongeren hebben om een gezonde seksuele ontwikkeling door te gaan. De nadruk ligt op de risico's en grensoverschrijdend gedrag en we hebben nauwelijks aandacht voor positieve gezondheid. Op veel groepen geldt bijvoorbeeld een verbod op verkering.

We praten over over weerbaarheid, de biologische kant van puberen en over seks in de bosjes. En over hoe moeilijk het is goed om af te stemmen op een ander, zeker als je een AS-classificatie hebt of een LVB. Over effect van #metoo en de misstanden bij The Voice.

Marieke legt in een paar zinnen de kern van het Vlaggensysteem uit, en we praten over het effect van de groepsregels op de seksuele ontwikkeling. Waar en wanneer kunnen jongeren die op een groep wonen eigenlijk experimenteren? Ook gaat het over hoe je met ouders de seksuele opvoeding bespreekt en hoe je ermee omgaat als je daar verschillende normen over hebt.

Tot slot benadrukt Marieke het belang van organisatiebeleid rond het thema seksualiteit, omdat het nog veel te veel taboe is en we daardoor veel missen.

Een website waar je jongeren goed naar kunt verwijzen als ze vragen hebben: www.sense.info

 

 

 

 

 

 

#110 Alle geadopteerden zijn weggegeven, afgenomen of gestolen - Soorien Zeldenrust (adoptiecoach | AFC Adoptee & FosterCare | SooBijzonder)

#110 Alle geadopteerden zijn weggegeven, afgenomen of gestolen - Soorien Zeldenrust (adoptiecoach | AFC Adoptee & FosterCare | SooBijzonder)

April 4, 2022

"Alle geadopteerden zijn weggegeven, afgenomen of gestolen" 

In deze aflevering praat ik verder met Soorien Zeldenrust, adoptiecoach. Zij is zelf als baby van drie maanden naar Nederland gekomen, heeft haar eigen struggles (gehad) met haar adoptie en helpt nu andere geadopteerden. In de vorige aflevering heeft Soorien veel verteld over haar eigen ervaringen, nu gaan we vooral in op de achtergrond en kennis over adoptie.

Alle geadopteerden zijn afgestaan, afgenomen of gestolen. Dat zijn heftige woorden, maar daar ligt wel de oorzaak van veel problemen bij het ontwikkelen van de eigen identiteit. Het is zo belangrijk om te weten waar je vandaan komt om te weten wie je bent. Overigens is het belangrijk om te melden dat niet álle geadopteerden deze problemen ervaren, maar een groot deel wel.

Het 'weggedaan zijn' zorgt voor de heftige puberteit van veel adoptiekinderen. Zij zetten zich vaak extra sterk af tegen hun adoptieouders, het gaat daarbij ook over hechting. Daar zit de overeenkomst met pleegkinderen, waar het AFC zich ook op richt. 

We praten over gespreksvaardigheden, over de pijn en het verdriet van zowel geadopteerden als hun adoptie-ouders, en dat dat zo moeilijk te begrijpen is als je dit zelf niet hebt meegemaakt. Verder over connectie tussen hoofd en lichaam en de geweldig mooie vraag die je altijd kunt stellen: "Hoe oud voel je je eigenlijk?"

Soorien geeft een aantal concrete handvatten en tips voor hulpverleners die te maken hebben met geadopteerden en hun adoptieouders. Ze geeft als boekentip "The Primal Wound - Understanding the adopted child" van Nancy Verrier.

Meer van Soorien horen? Luister dan ook naar haar eigen podcast Gewoon Bijzonder samen met haar collega Niels.

zie www.afcnederland.nl voor meer info over het AFC

zie www.soobijzonder.nl als je contact wilt opnemen met Soorien

 

#109 Ik heb me nooit thuis gevoeld in mijn adoptiegezin - Soorien Zeldenrust deel 1 (adoptiecoach | AFC Adoptee & Foster Care | SooBijzonder)

#109 Ik heb me nooit thuis gevoeld in mijn adoptiegezin - Soorien Zeldenrust deel 1 (adoptiecoach | AFC Adoptee & Foster Care | SooBijzonder)

March 28, 2022

"Ik heb me nooit thuis gevoeld in mijn adoptiegezin"

Soorien Zeldenrust is geboren in Zuid-Korea en als baby van 3 maanden naar Nederland gekomen. Nu werkt ze als adoptiecoach en is ze een van de founders van Adoptee & Foster Care (AFC).

De adoptie heeft veel invloed gehad op haar (identiteits)ontwikkeling, vooral omdat Soorien zich eigenlijk nooit thuis heeft gevoeld in haar adoptiegezin. Dit ervaren veel geadopteerden weet zij inmiddels, maar dat wist ze als kind natuurlijk niet. Ondanks de liefde van haar adoptie-ouders moest ze zich voor haar gevoel steeds aanpassen.

We praten over de verbinding met jezelf, over de pijn bij geadopteerden én bij adoptie-ouders, over niet-biologisch ouderschap. Kun je nog wortelen als je wortels zijn doorgesneden? 

Soorien vertelt over haar eigen adoptie-dossier, daar zitten fouten in. Zoals in vrijwel alle dossiers. Helaas is dat ook in de huidige tijd nog hetzelfde: je weet niet of de informatie klopt. Of de moeder die het kind komt brengen wel echt de moeder is bijvoorbeeld.

Soorien staat kritisch ten opzichte van adoptie. We praten over de kwetsbaarheid van iedereen in dit proces. Het helpt als de adoptie-ouders zich heel bewust zijn van hun eigen pijn om te voorkomen dat het kind dat allemaal moet goed maken. Maar het blijft heel kwetsbaar.

Aan het eind van dit gesprek beslissen we dat we nóg een aflevering opnemen, dit is dus deel 1 :-)

 

#108 Droomdoelen of haalbare doelen?

#108 Droomdoelen of haalbare doelen?

March 21, 2022

"Droomdoelen of haalbare doelen?

Wat is het effect van de manier waarop we doelen stellen? Daarover werd ik aan het denken gezet bij een training die ik zelf volgde. Wat gebeurt er met je als je werkt aan een haalbaar SMART-doel? En wat gebeurt er met je energie, inspiratie en motivatie als je aan de slag gaat met een DROOMDOEL?

In deze podcast deel ik mijn inzichten met je, ik geloof dat dit verschil betekenis heeft voor de hulpverlening. Ik kom meer in actie voor mijn droomdoelen dan voor een tussenstap, en ik denk dat dat voor iedereen geldt :-) Dus laten we meer over dromen praten!

#107 Ik ben bereid om in een aquarium te leven zodat ze kunnen meekijken - Janneke van Beelen (Gezinshuisouder met ouder-kindstudio’s)

#107 Ik ben bereid om in een aquarium te leven zodat ze kunnen meekijken - Janneke van Beelen (Gezinshuisouder met ouder-kindstudio’s)

March 14, 2022

"Ik ben bereid om in een aquarium te leven zodat ze kunnen meekijken"

Janneke van Beelen is gezinshuisouder. Naast 3 kinderen die ze ín het gezinshuis opvangen hebben ze 4 ouder-kind-plekken in een vleugel aan hun huis. De zoon van Sander Tegelaar, de vorige podcastgast (afl 103) groeit op bij Janneke en haar man Jaap.

Vol passie vertelt Janneke over het ontstaan van gezinshuis Alas nadat ze eerst pleegouder waren geweest. Met als grote droom ouder-kind-plekken te realiseren om zo uithuisplaatsingen te voorkómen. Te vaak zijn er voorbeelden dat ouders en kinderen uit elkaar moeten omdat er geen opvangplek is voor hen samen, en dat mag gewoon niet gebeuren. 

We praten over het verschil tussen voorleven en adviseren, dat er snel vertrouwen ontstaat als je gewoon jezelf bent, over leven in een aquarium. Over moederschap en de verwachtingen die je hebt van je kinderen. Over het verschil tussen 'eigen' kinderen en gezinshuiskinderen, dat daar nog eens een beter woord voor gevonden moet worden.

Janneke vertelt ook haar kant van hoe het is gegaan rond Delano, in de samenwerking met zijn vader Sander die te gast was in de vorige podcast. 

De (biologische) ouders van de kinderen horen bij de familie, net zoals de opa's en oma's. Deze familie is gewoon heel erg groot.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App